Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Trenčianskym samoprávnym krajom vyhlašuje 9. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.
Platnost výzvy 4.9.2012 14:00 hodin – 16.11.2012 14:00 hodin.
Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.