Region Bílé Karpaty ve spolupráci s partnerem – Trenčianským samosprávnym krajom vyhlašuje 15. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty a je určena pouze pro slovenské žadatele. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 16.12.2013 14:00 hodin – 31.01.2014 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.