UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z FONDU MIKROPROJEKTŮ !!!

Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013 vydal Metodický pokyn ke změnám postupů pro zadávaní veřejných zakázek pro české příjemce účinný od 1.6.2014. Tato pravidla jsou platná také pro příjemce z Fondu mikroprojektů a jdou k dispozici zde