Euroregion Bílé – Biele Karpaty ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem vypracoval Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Dokument najdete zde
Tento projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů.