Euroregion Bílé – Biele Karpaty připravuje ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem Okrúhly stol k přípravě Programového dokumentu přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Jednání připravujeme na 20. 11. 2014.
Tento projekt je podporován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR.