Region Bílé Karpaty vyhlašuje 17. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční (17 a) a investiční (17 b) mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny v textu výzev.

Platnost výzvy 23.10. 2014 , 13:00 hodin – 1.12. 2014, 13:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.