Region Bílé Karpaty vyhlašuje výhradně pro slovenské žadatele 18. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty.

Platnost výzvy 1.12. 2014 , 14:00 hodin – 20.1. 2014, 14:00 hodin.

Další informace na www.tsk.sk