Průběžný přehled vyřazených projektů ze 17. výzvy FMP na základě kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti k datu 7.1.2015 naleznete zde