Dne 16. 2. 2015 proběhlo první letošní Valné shromáždění Regionu Bílé Karpaty, z.s.p.o., které projednalo zprávy o činnosti v roce 2014 v oblastech správa Fondu mikroprojektů, vlastní ekonomická činnost, nabídka služeb atd.

Delegáti členů RBK schválili nové znění Stanov RBK, které zejména umožní operativnější změny zastoupení jednotlivých členů RBK v orgánech sdružení.

Dále proběhly doplňovací volby do orgánů sdružení s ohledem na výsledky komunálních voleb v říjnu roku 2014 a navazující personální změny u členů sdružení. Do Správní rady RBK byl zvolen Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta Rožnova pod Radhoštěm a do Dozorčí rady RBK byli zvoleni starostka Vizovic Bc. Silvie Dolanská a Ing. Jana Křenková ze Sdružení pro rozvoj Soláně.