Kompletní výsledky projednání žádostí o finanční příspěvek 17. výzvy Regionálním výborem FMP jsou na našem webu v sekci Ke stažení/Výsledky jednání RV.