Pro žadatele ze 17. výzvy.

Tento týden jsme informovali řídící orgán o stavu čerpání finančních prostředků z ERDF v rámci Fondu mikroprojektů. Řídící orgán vyhlásil písemnou proceduru, ve které Společný monitorovací výbor hlasuje o možnosti zapojit do financování mikroprojektů dalších 140.000,- EUR pro české žadatele. Rozhodnutí SMV a řídícího orgánu Vám sdělíme ve 13. týdnu, tj. mezi 23. – 27. březnem 2015.