30. 9. 2015 pro Region Bílé Karpaty, správce Fondu mikroprojektů československé přeshraniční spolupráce, skončilo programové období 2007-2013. Jde o formální akt konce smluvního období na správu Fondu mikroprojektů, přesto to znamenalo zásadní zásah do života sdružení. Museli jsme ukončit pracovní poměry s řadou spolupracovníků.

Děkujeme tímto za odvedenou práci a pomoc při správě fondu dlouhodobé dobré duši sekretariátu sdružení Zuzaně Blanarschové. Děkujeme za pomoc při zvládnutí posledního roku správy Fondu mikroprojektů 2007-2013 Ing. Zuzaně Hublarové, Mgr. Petře Zakrevské, pracovní poměr jsme ukončili i s Ing. Annou Hrnčiříkovou, toho času na rodičovské dovolené. Zásadní pomoc v závěrečné fázi kontroly a vyúčtování 17. výzvy fondu nám poskytly i naše spolupracovnice z Brna, „vyučené“ v Regionální rozvojové agentuře Jižní Moravy, Lenka Kudlová, Bc. Hana Šímová a Zuzana Santlerová. Jim, i jejím vedoucím Ing. Lucii Karpíškové a Ing. Vladimíru Gašparovi, řediteli brněnské agentury, stejně jako všem jmenovaným děkujeme za pomoc a práci při rozvoji příhraničních moravských krajů a přejeme vše nejlepší do jejich dalších životních angažmá.