Platby za mikroprojekty minulého období. V posledních měsících se výrazně zkracuje doba refundace prostředků za jednotlivé vyúčtované mikroprojekty. V roce 2015 jsme již realizovali tři dávky plateb konkrétním příjemcům a 85 z nich jsme proplatili celkem 1.149.481,60 EUR v rámci vyúčtování mikroprojektu. Platby probíhaly v květnu, červenci, září, říjnu. Proplacení poslední várky mikroprojektů, až na dvě výjimky realizované do 31. 5. 2015, očekáváme před letošními Vánocemi. Tzn., že všichni oprávnění příjemci budou mít letos refundovány vynaložené finanční prostředky.