Ve Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce SR – ČR INTERREG V-A předpokládáme vyhlášení první výzvy ve druhé polovině června 2016. Termín předkládání žádostí do září 2016 a vyhodnocení a rozhodnutí o žádostech do první výzvy před Vánoci 2016.