Region Bílé Karpaty informuje všechny příjemce, 40 organizací, kteří ještě nemají vyplacenu refundaci za realizaci mikroprojektu ve Fondů mikroprojektů 2007-2013, že ke dni 14. 12. 2015 byla Regionu Bílé Karpaty schválena říjnová žádost o platbu. Zpravidla do 6-10 dnů poté přichází platba na náš účet. Očekáváme, že ve dnech 22.-23. 2015 Vám budeme zasílat částky za refundaci nákladů. „I kdyby došlo k menšímu zpoždění, myslím, že v tuto chvíli se už dá důvodně odvodit, že letos finanční prostředky klientům vyplatíme“, potvrzuje ředitel RBK Zdenek Mikel.