RBK oznamuje, že finanční prostředky z Fondu mikroprojektů v roce 2015 vyplaceny nebudou. Evropská komise dosud neprojednala podklady pro odblokování Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013. Stání pokladna SR bude znovu otevřena až koncem ledna 2016. Dokud nebudou tyto dvě podmínky splněny, částky nebudou vyplaceny. Tyto informace jsme 22. 12. 2015 zjistili u našich slovenských partnerů.
Po obdržení finančních prostředků na účet RBK v roce 2016 je neprodleně odešleme příjemcům.