Harmonogram činností pro přípravu a zahájení střešního projektu Fond mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 na rok 2016 naleznete ke stažení zde.