Vážení příjemci, finanční prostředky za poslední zrealizované mikroprojekty (ŽoP č. 39 z října 2015) v lednu vyplaceny nebudou. Minulý týden proběhl 11. monitorovací výbor období 2007-2013 pro přeshraniční spolupráci SR-ČR a požádali jsme řídící orgán, aby poskytnul oficiální stanovisko Řídícího orgánu k nastalé výjimečné situaci. Jakmile ho obdržíme, neprodleně Vám jej dáme k dispozici.

Region Bílé Karpaty