Mimořádný monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce SR – ČR ve středu 16. března projednal pozastavení programu pro období 2007 – 2013 ze strany Evropské komise a zejména neproplácení finančních prostředků příjemcům.

Práce řídícího orgánu na odblokování programu jsou důsledné a časově náročné, účastníci jednání se shodli, že nejbližší možný termín odblokování plateb z Bruselu je červen 2016.

Proto česká delegace požádala slovenské partnery, aby projednali možnost proplacení finančních prostředků ze slovenského státního rozpočtu. O výsledku jednání Vás budeme informovat.