Dne 4. 4. 2016 jsme obdrželi od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (dále  jen řídící orgán) odůvodnění pozastavení plateb v rámci programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 z Evropského fondu regionálního rozvoje. Evropská komise svým rozhodnutím ze 7. září 2015 tyto platby pozastavila, protože nebyla ujištěna o zavedení nařízených opatřeních v oblasti řízení a kontroly operačního programu.

Řídící orgán v lednu 2016 vypracoval akční plán opatření řídícího orgánu pro operační program SR – ČR s cílem zavedení účinnějších a efektivnějších systémů řízení a kontroly. Akční plán bude dle sdělení ministerstva plně realizován do 10. dubna 2016. Řídící orgán předložil dne 29. února 2016 auditnímu orgánu první zprávu o plnění stanovených opatření.

Jménem řídícího orgánu Vás tímto žádáme o strpení do doby vydání kladného stanoviska ze strany Evropské komise.