Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01-04.

Výzva č. 01 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Uzávěrka přijímání žádostí je 25. 7. 2016.

Výzva č. 02 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Uzávěrka přijímání žádostí je 25. 7. 2016.

Výzva č. 03 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. 8. 2016.

Výzva č. 04 je určena pro projekty v oblasti Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. 8. 2016.

Plný text výzev včetně dokumentace naleznete na stránkách http://www.sk-cz.eu/.