Po měsících nejistot přicházejí pozitivní zprávy od řídícího orgánu programu přeshraniční spolupráce OPPS SK – CZ 2007 – 2013. Řídící orgán odeslal všechny dokumenty k odblokování programu Evropské komisi a mělo by dojít k obnovení výplat. Navíc se slovenská strana rozhodla vyplatit část blokovaných finančních prostředků z vlastních zdrojů. Dle sdělení finančního orgánu programu by mělo v tomto týdnu dojít k vyplacení poloviny blokovaných finančních prostředků na účty příjemců, mj. i Regionu Bílé Karpaty. Do tří dnů po obdržení finančních prostředků na refundaci nákladů vašich projektů je přepošleme na vaše účty.