V programu INTERREG V-A SK – CZ 2014 – 2020, a tím i ve Fondu malých projektů (FMP), dochází ke změně způsobu hodnocení projektů. Odborné a kvalitativní hodnocení budou provádět externí hodnotitelé. Informujeme tímto potenciální zájemce, aby zvážili svůj zájem o externí hodnocení malých projektů a připravili se na zveřejnění oficiální výzvy výběrového řízení na externí hodnotitele FMP. Podmínky výběru hodnotitelů budou obdobné jako u velkého programu. Výzvu zveřejníme v průběhu ledna 2017. Práce externích hodnotitelů bude honorována.