„Vážení přátelé,

ze včerejšího jednání s řídícím orgánem programu INTERREG V-A SK – CZ vám sdělujeme nové informace. Předpokládaný termín vyzvání správce k podání projektu Fond malých projektů (FMP) je konec měsíce ledna. Proto uvádíme aktualizaci dalších kroků – s vyhlášením prvních výzev pro žadatele o nenávratné finanční prostředky z FMP (prioritní osu č. 2 Kvalitní životní prostředí – 6c a prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ -11b) nyní počítáme začátkem března 2017 a předkládání vašich žádostí o malé projekty v březnu až květnu 2017. Realizace Vašeho malého projektu bude moci probíhat od následujícího dne po dodání Vaší žádosti k nám. S prvním schvalováním malých projektů počítáme koncem června či v červenci 2017.“