S radostí Vám oznamujeme, že projekt Fond malých projektů byl tento týden Společným monitorovacím výborem programu Interreg V-A SK – CZ schválen.

Nyní komunikujeme s řídícím a národním orgánem projektu a snažíme se plánovat další kroky tak, abychom byli schopni v letošním roce svolat Regionální výbor. Po vydání Rozhodnutí o schválení projektu FMP a ustavujícím jednání Regionálního výboru vyhlásíme výzvy pro obě prioritní osy. Naší snahou je vyhlásit výzvy v letošním roce. Doba trvání výzev pro předkládání malých projektů bude minimálně 60 dní, abyste měli dostatek času na přípravu Vašich projektů.