„Na společném jednání Správců projektu FMP se zástupci Řídícího a Národního orgánu programu INTERREG V-A jsme tento týden dohodli zásadní posun realizace Fondu malých projektů.

  • Máme příslib vydání Rozhodnutí o schválení projektu nejpozději do konce listopadu 2017. Všechny náležitosti pro jeho vydání jsme splnili.
  • Na úterý 5. prosince 2017 svoláváme první, ustavující zasedání Regionálního výboru, kde schválíme základní dokumentaci.
  • Společným cílem všech čtyř zúčastněných subjektů je projednat veškeré nezbytné náležitosti tak, aby Správce – vedoucí partner vyhlásil první výzvy pro obě prioritní osy nejpozději 22. prosince 2017. Termín pro předložení žádostí o poskytnutí nenávratných finančních prostředků na malé projekty bude do 28. února 2018.
  • V období mezi 15. 1. a 16. 2. 2018 proběhnou semináře pro potenciální žadatele.“