Dne 5. 12. 2017 proběhl ustavující Regionální výbor Fondu malých projektů programu INTERREG V-A SK-CZ. Schválil mimo jiné Statut a Jednací řád Regionálního výboru. Posunuli jsme se k našemu současnému cíli – vyhlásit první výzvy FMP pro obě prioritní osy v letošním roce. Prostor pro předložení žádostí budou mít žadatelé do 28. února 2018.