V sekci Fond malých projektů 2014-2020 v záložce Výzvy jsou zveřejněny první výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvekv rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pro investiční priority 6c a 11b. Příslušná regionální dokumentace je uvedena v záložce Ke stažení.