Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/VOH

na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení malých projektů předložených v rámci projektu Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, programové období 2014-2020, pro prioritní osu 2: Kvalitní životní prostředí a prioritní osu 3: Rozvoj místních iniciativ.

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2018. Text výzvy naleznete zde.

Formulář Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů naleznete zde.

Formulář životopisu naleznete zde.

Formulář Čestného prohlášení zájemce o hodnocení malých projektů naleznete zde.