Auditní orgán  SR pro všechny operační programy dokončil 18. 1. 2017 ověřování splnění kritérií připravenosti/určení programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, které začalo v říjnu 2016 a konstatoval, ře řídící orgán, platební jednotka a certifikační orgán jsou plně v souladu s kritérii, které jsou stanoveny v příloze XIII k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. To v praxi znamená, že už nic nebrání plnému rozjezdu programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.