Dne 31.7.2018 se uskutečnilo 2. zasedání Regionálního výboru v Žilině v rámci projektu „Fond malých projektů“, Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 2014-2020.

Výsledkem jednání Regionálního výboru bylo schválení žádostí o NFP na malé projekty k výzvám 1/FMP/6c/I,N a 1/FMP/11b.

Vedoucímu partnerovi, Regionu Bílé Karpaty, bylo předloženo celkem 62 projektových žádostí o NFP. V rámci výzvy 1/FMP/6c/I,N bylo Regionálním výborem schváleno celkem 25 projektů, v rámci výzvy 1/FMP/11b bylo celkem schváleno 29 projektů.

Výsledky zasedání Regionálního výboru naleznete v sekci Ke stažení.