Seminář pro Konečné uživatele

Vážení koneční uživatelé,

je nutné se společně seznámit s rozsahem a úkoly, které vyplývají jak z realizace malého projektu, tak z jeho vyúčtování.

Proto si Vás dovolujeme pozvat na Seminář pro konečné uživatele Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, který se bude konat dne 17.10.2018 od 10:00 hod. v budově TIC, Vavrečkova 5262 (budova 23) ve Zlíně.

Bližší informace naleznete v pozvánce, kterou naleznete zde. Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 5.10.2018 (emailem na musinska@regionbilekarpaty.cz, případně na tel. čísle 573 776 058).