Dovolujeme si Vás upozornit, že byla aktualizována příloha č. III.8a) PpŽaKU Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně vzorců, používejte pro vyúčtování Vašich projektů výhradně tuto verzi.