Zveřejnění 2. výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí NFP z FMP

Dne 21.11.2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 2. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Jedná se o Investiční prioritu 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c).

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložkách Výzvy a Ke stažení.