Zveřejnění 3. výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí NFP z FMP

Dne 6. 12. 2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 3. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b).

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložkách Výzvy a Ke stažení.