Vyhlášení 2. výzvy na výběr odborných hodnotitelů

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje dne 17.12.2018

VÝZVU č. 2/VOH

na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení Žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku malých projektů předložených v rámci projektu Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, programové období 2014-2020, pro prioritní osu 2: Kvalitní životní prostředí a prioritní osu 3: Rozvoj místních iniciativ.

Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2019. Text výzvy naleznete zde.

Formulář Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů naleznete zde.

Formulář životopisu naleznete zde.

Formulář Čestného prohlášení zájemce o hodnocení malých projektů naleznete zde.