Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 2. výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 25. 1. 2019. Bylo přijato celkem 16 žádostí s požadovanou výši příspěvku z EFRR 383 386,99 €.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny informace o termínu jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 2. výzvy.