Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 3. výzvy (Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 6. 2. 2019. Bylo přijato celkem 20 žádostí s požadovanou výši příspěvku z EFRR 357 183,02 €.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny informace o termínu jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 3. výzvy.