Upozornění pro žadatele ve 2. a 3. výzvě

Oznamujeme všem žadatelům o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů, že 3. jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány předložené projekty z 2. výzvy (6c) a 3. výzvy (11b), proběhne dne 13. června 2019. O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve od 15. 7. 2019.