Program udržitelného rozvoje Euroregionu Bílé – Biele Karpaty se naplňuje

Na  dalších uskutečněných setkáních Základního týmu a členů Pracovních skupin, které proběhly během měsíce dubna a června 2013, bylo řešeno dokončení swot analýzy, její odsouhlasení, nastavení specifických cílů priorit. Byla odsouhlasena Struktura Programového dokumentu. Bylo realizováno setkání u Kulatého stolu se zástupci všech zúčastněných aktérů projektu a probíhá příprava prezentační aktivity, kterou bude celý projekt zakončen.

Mikroprojekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů.

Program udržitelného rozvoje Euroregionu Bílé – Biele Karpaty pokračuje

Na druhém jednání pracovních skupin Programu dne 5.2.2013 se představili přítomní odborníci se svým zařazením do skupin podle priorit Programu a v rámci těchto skupin probíhala diskuse a návrhy ke zpracovávané swot analýze území pod vedením vedoucích Pracovních skupin.

Vedoucí projektu všechny přítomné seznámila s dalším postupem zpracování a upřesněným podrobným harmonogramem realizace Programu.

Program udržitelného rozvoje Euroregionu Bílé – Biele Karpaty byl nastartován.

Dne 3.12.2012 se sešla na prvním jednání Pracovní skupina Programu složená ze zástupců krajů, neziskových organizací, univerzit a odborníků v oblastech udržitelného rozvoje. Na jednání byly stanoveny základní priority Programu, harmonogram realizace programu, harmonogram zpracování Programového dokumentu, pracovní skupina byla následně rozdělena do skupin odpovídajících stanoveným prioritám programu.

Mikroprojekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů

Region Bílé Karpaty společně s partnery Regiónom Biele Karpaty a Asociací nevládních neziskových organizací Zlínského kraje zahajuje realizaci Programu udržitelného rozvoje Euroregionu Bílé – BieleKarpaty. Program bude realizován ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianským samosprávnýmkrajom. 10.10.2012 proběhlo první jednání Základního týmu programu ke stanovení harmonogramu realizace programu a stanovení postupu při vytváření pracovních skupin programu.

Mikroprojekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů.

 15.10.2012

Euroregion Bílé – Biele Karpaty realizuje od 1.7.2011 do 31.7.2012 další společný mikroprojekt obou národních sdružení s názvem Euroregion Bílé – Biele Karpaty – prezentace a nové platformy spolupráce.
Hlavním cílem mikroprojektu je přispět k upevnění a rozšíření přeshraniční spolupráce na území česko-slovenského příhraničí a přispět k prezentaci činnosti Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v celém evropském prostoru s důrazem na území obou krajů.
Tento mikroprojekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Více informací naleznete zde

Dne 8.10.2010 se uskutečnilo  v Galerii M. Bazovského v Trenčíně slovenské kolo pěvecké soutěže dětských zpěváků, která je součástí našeho projektu „Děti zpívají dětem aneb netradiční opera“, zde naleznete tiskovou zprávu a fotografie.

akce_pic1 akce_pic2

Reportáž ze soutěže odvysílanou Trenčianskou regionálnou televíziou uvádíme zde.

Dne 8.10.2010 se uskuteční v Galerii M. Bazovského v Trenčíně slovenské kolo pěvecké soutěže dětských zpěváků, která je součástí našeho projektu „Děti zpívají dětem aneb netradiční opera“, jehož česká část vyvrcholila 15.listopadu 2009 v Městském divadle Zlín úspěšným premiérovým představením „Opera?Jo!Opera!“. Bližší informace získáte na www.operajoopera.ic.cz nebo na telefonu 573 776 055.

Celý projekt je realizován pod záštitou poslance parlamentu ČR Mgr. Tomáše Úlehly a v odborné garanci sólistky Státní opery Praha MgA. Pavlíny Senič.

Region Bílé Karpaty společně s partnery pořádá jedinečnou premiérovou přehlídku nejznámějších operních a operetních melodií přednesených mladými profesionálními zpěváky spolu s vítězi pěvecké soutěže za doprovodu Filharmonie B. Martinů, která se uskuteční dne 15. listopadu 2009 v 19 hodin ve Velkém sále Městského divadla Zlín. Pozvánka zde, plakát zde.

Euroregion Bílé – Biele Karpaty ve spolupráci se Zlínským krajem,  Informačním centrem pro rozvoj Moravských kopanic, o.p.s,  Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty pořádají  10. mezinárodníBielokarpatskou konferenci „KRAJINA –  ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých – Bielych Karpát“. Program konference najdete  zde, návratku najdete  zde.