Nová verze přílohy PpŽaKU č. III.5 Publicita

Vážení koneční uživatelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že na našich webových stránkách byla v sekci „Ke stažení“ zveřejněna nová verze přílohy č. III.5 PpŽaKU Publicita, verze 1.1 s platností od 8.4.2019. Prosíme, abyste se ode dneška řídili touto novou verzí.

Upozornění pro žadatele ve 2. a 3. výzvě

Oznamujeme všem žadatelům o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů, že 3. jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány předložené projekty z 2. výzvy (6c) a 3. výzvy (11b), proběhne dne 13. června 2019. O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve od 15. 7. 2019.

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 3. výzvy (Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 6. 2. 2019. Bylo přijato celkem 20 žádostí s požadovanou výši příspěvku z EFRR 357 183,02 €.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny informace o termínu jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 3. výzvy.

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 2. výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 25. 1. 2019. Bylo přijato celkem 16 žádostí s požadovanou výši příspěvku z EFRR 383 386,99 €.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny informace o termínu jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 2. výzvy.

Nová verze formuláře závěrečné zprávy

Vážení koneční uživatelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že na našich webových stránkách byla v sekci „Ke stažení“ zveřejněna nová verze přílohy č. III.1 PpŽaKU Formulář závěrečné zprávy, verze 1.1 s platností od 7.1.2019. Prosíme o předkládání aktuální verze.

Vyhlášení 2. výzvy na výběr odborných hodnotitelů

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje dne 17.12.2018

VÝZVU č. 2/VOH

na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení Žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku malých projektů předložených v rámci projektu Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, programové období 2014-2020, pro prioritní osu 2: Kvalitní životní prostředí a prioritní osu 3: Rozvoj místních iniciativ.

Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2019. Text výzvy naleznete zde.

Formulář Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů naleznete zde.

Formulář životopisu naleznete zde.

Formulář Čestného prohlášení zájemce o hodnocení malých projektů naleznete zde.

Vážení žadatelé a koneční uživatelé,

dovolujeme si vám oznámit, že z provozních důvodů bude kancelář Regionu Bílé Karpaty v době vánočních svátků od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019 mimo provoz. Na vaše dotazy odpovíme v pořadí došlých zpráv a konzultace začneme opět poskytovat od 3. 1. 2019.

V naléhavých případech kontaktujte prosím paní ředitelku, Ing. Janu Smutnou, na tel.: 739 612 340.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem klidné a pohodové svátky a těšíme se na spolupráci v roce příštím.

Zveřejnění 3. výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí NFP z FMP

Dne 6. 12. 2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 3. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b).

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložkách Výzvy a Ke stažení.

Pozvánka na semináře pro žadatele ke 2. a 3. výzvě

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele ke 2. a 3. výzvě na podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů, které proběhnou 5. 12. 2018 v Brně, 7. 12. 2018 ve Zlíně a 18. 12. 2018 v Ostravě. 3. výzva na malé projekty z prioritní osy 11b bude zveřejněna 6. 12. 2018.

Pozvánku na seminář v Brně naleznete zde.

Pozvánku na seminář ve Zlíně naleznete zde.

Pozvánku na seminář v Ostravě naleznete zde.

Zveřejnění 2. výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí NFP z FMP

Dne 21.11.2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 2. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Jedná se o Investiční prioritu 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c).

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložkách Výzvy a Ke stažení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla aktualizována příloha č. III.8a) PpŽaKU Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně vzorců, používejte pro vyúčtování Vašich projektů výhradně tuto verzi.

Seminář pro Konečné uživatele

Vážení koneční uživatelé,

je nutné se společně seznámit s rozsahem a úkoly, které vyplývají jak z realizace malého projektu, tak z jeho vyúčtování.

Proto si Vás dovolujeme pozvat na Seminář pro konečné uživatele Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, který se bude konat dne 17.10.2018 od 10:00 hod. v budově TIC, Vavrečkova 5262 (budova 23) ve Zlíně.

Bližší informace naleznete v pozvánce, kterou naleznete zde. Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 5.10.2018 (emailem na musinska@regionbilekarpaty.cz, případně na tel. čísle 573 776 058).

Zveřejňujeme indikativní harmonogram dalších výzev ve Fondu malých projektů do konce roku 2019. Harmonogram najdete zde.

Dne 31.7.2018 se uskutečnilo 2. zasedání Regionálního výboru v Žilině v rámci projektu „Fond malých projektů“, Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 2014-2020.

Výsledkem jednání Regionálního výboru bylo schválení žádostí o NFP na malé projekty k výzvám 1/FMP/6c/I,N a 1/FMP/11b.

Vedoucímu partnerovi, Regionu Bílé Karpaty, bylo předloženo celkem 62 projektových žádostí o NFP. V rámci výzvy 1/FMP/6c/I,N bylo Regionálním výborem schváleno celkem 25 projektů, v rámci výzvy 1/FMP/11b bylo celkem schváleno 29 projektů.

Výsledky zasedání Regionálního výboru naleznete v sekci Ke stažení.

Oznamujeme všem žadatelůmo NFP z Fondu malých projektů, že jednání regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projekty z 1. výzev, proběhne 31. července 2018 v Žilině. O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem.

Auditní orgán  SR pro všechny operační programy dokončil 18. 1. 2017 ověřování splnění kritérií připravenosti/určení programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, které začalo v říjnu 2016 a konstatoval, ře řídící orgán, platební jednotka a certifikační orgán jsou plně v souladu s kritérii, které jsou stanoveny v příloze XIII k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. To v praxi znamená, že už nic nebrání plnému rozjezdu programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

V liště FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2014-2020 v sekci Ke stažení jsou zveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele v Ostravě dne 19. 1. 2018. Pro ty z Vás, kteří upřednostňují formát 16:9, zveřejňujeme prezentace ze semináře ve Zlíně 25. 1. 2018.

Region Bílé Karpaty hledá na programové období 2014-2020 projektového manažera na administraci malých projektů z Fondu malých projektů programu Interreg V-A CZ-SK.

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti projektového či dotačního řízení nebo
 • úplné střední vzdělání a 8 let praxe v oblasti projektového či dotačního řízení.

Požadované znalosti a dovednosti:

 • uživatelská znalost práce na počítači – MS Word, Excel a Powerpoint, orientace na internetu,
 • minimálně základní znalost ekonomiky a účetnictví,
 • dobré komunikační schopnosti.

Předpokládaný nástup 1. 3. 2018. Pracovní poměr na dobu určitou.

Místo výkonu zaměstnání: Masarykovo nám. 2433, Zlín.

Žádosti o zaměstnání doplněné strukturovaným životopisem zasílejte do 15. 2. 2018 na e-mail: info@regionbilekarpaty.cz. Výběrové řízení proběhne ve druhé polovině února 2018.

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na Seminář pro žadatele k vyhlášeným 1. výzvám na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek na malý projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK – ČR, které jsou publikovány v liště FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2014-2020 v sekci Výzvy.

Jednotlivé semináře proběhnou:

–          dne 19. 1. 2018 od 9:30 hodin v Ostravě, pozvánku naleznete zde,

–          dne 24. 1. 2018 od 13:00 hodin v Brně, pozvánku naleznete zde,

–          dne 25. 1. 2018 od 10:00 hodin ve Zlíně, pozvánku naleznete zde.

 

Bližší informace naleznete v přiložených pozvánkách.

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/VOH

na výběr odborných hodnotitelů pro hodnocení malých projektů předložených v rámci projektu Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, programové období 2014-2020, pro prioritní osu 2: Kvalitní životní prostředí a prioritní osu 3: Rozvoj místních iniciativ.

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2018. Text výzvy naleznete zde.

Formulář Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů naleznete zde.

Formulář životopisu naleznete zde.

Formulář Čestného prohlášení zájemce o hodnocení malých projektů naleznete zde.

V sekci Fond malých projektů 2014-2020 v záložce Výzvy jsou zveřejněny první výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvekv rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pro investiční priority 6c a 11b. Příslušná regionální dokumentace je uvedena v záložce Ke stažení.

Dne 5. 12. 2017 proběhl ustavující Regionální výbor Fondu malých projektů programu INTERREG V-A SK-CZ. Schválil mimo jiné Statut a Jednací řád Regionálního výboru. Posunuli jsme se k našemu současnému cíli – vyhlásit první výzvy FMP pro obě prioritní osy v letošním roce. Prostor pro předložení žádostí budou mít žadatelé do 28. února 2018.

„Na společném jednání Správců projektu FMP se zástupci Řídícího a Národního orgánu programu INTERREG V-A jsme tento týden dohodli zásadní posun realizace Fondu malých projektů.

 • Máme příslib vydání Rozhodnutí o schválení projektu nejpozději do konce listopadu 2017. Všechny náležitosti pro jeho vydání jsme splnili.
 • Na úterý 5. prosince 2017 svoláváme první, ustavující zasedání Regionálního výboru, kde schválíme základní dokumentaci.
 • Společným cílem všech čtyř zúčastněných subjektů je projednat veškeré nezbytné náležitosti tak, aby Správce – vedoucí partner vyhlásil první výzvy pro obě prioritní osy nejpozději 22. prosince 2017. Termín pro předložení žádostí o poskytnutí nenávratných finančních prostředků na malé projekty bude do 28. února 2018.
 • V období mezi 15. 1. a 16. 2. 2018 proběhnou semináře pro potenciální žadatele.“

 

S radostí Vám oznamujeme, že projekt Fond malých projektů byl tento týden Společným monitorovacím výborem programu Interreg V-A SK – CZ schválen.

Nyní komunikujeme s řídícím a národním orgánem projektu a snažíme se plánovat další kroky tak, abychom byli schopni v letošním roce svolat Regionální výbor. Po vydání Rozhodnutí o schválení projektu FMP a ustavujícím jednání Regionálního výboru vyhlásíme výzvy pro obě prioritní osy. Naší snahou je vyhlásit výzvy v letošním roce. Doba trvání výzev pro předkládání malých projektů bude minimálně 60 dní, abyste měli dostatek času na přípravu Vašich projektů.

Region Bílé Karpaty hledá na programové období 2014-2020 projektového manažera na administraci malých projektů z Fondu malých projektů programu Interreg V-A CZ-SK.

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti projektového či dotačního řízení nebo
 • úplné střední vzdělání a 8 let praxe v oblasti projektového či dotačního řízení.

Požadované znalosti a dovednosti:

 • uživatelská znalost práce na počítači – MS Word, Excel a Powerpoint, orientace na internetu,
 • minimálně základní znalost ekonomiky a účetnictví,
 • dobré komunikační schopnosti.

Předpokládaný nástup 1. 10. 2017. Pracovní poměr na dobu určitou.

Místo výkonu zaměstnání: Masarykovo nám. 2433, Zlín.

Žádosti o zaměstnání doplněné strukturovaným životopisem zasílejte do 15. 9. 2017 na e-mail: info@regionbilekarpaty.cz. Výběrové řízení proběhne v průběhu října 2017.

15. 6. 2017 Region Bílé Karpaty společně se svým partnerem Žilinským samosprávným krajem podal Žádost o projekt Fond malých projektů. Kromě běžných příloh k projektům tato žádost obsahuje i základní části regionální dokumentace, která navrhuje pravidla pro fungování projektu FMP. Bližčí časový rámec dalšího postupu Vám sdělíme po zahájení schvalovacího procesu FMP. První výzvy k podávání projektů budou trvat minimálně dva měsíce a  konečný termín pro podání žádosti bude určitě až po letních prázdninách 2017.

„Vážení přátelé,

ze včerejšího jednání s řídícím orgánem programu INTERREG V-A SK – CZ vám sdělujeme nové informace. Předpokládaný termín vyzvání správce k podání projektu Fond malých projektů (FMP) je konec měsíce ledna. Proto uvádíme aktualizaci dalších kroků – s vyhlášením prvních výzev pro žadatele o nenávratné finanční prostředky z FMP (prioritní osu č. 2 Kvalitní životní prostředí – 6c a prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ -11b) nyní počítáme začátkem března 2017 a předkládání vašich žádostí o malé projekty v březnu až květnu 2017. Realizace Vašeho malého projektu bude moci probíhat od následujícího dne po dodání Vaší žádosti k nám. S prvním schvalováním malých projektů počítáme koncem června či v červenci 2017.“

Po domluvě s řídícím a národním orgánem programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK – CZ v minulém týdnu vám oznamujeme, že do poloviny prosince podáme projekt Fond malých projektů (FMP). Následně po kontrolních a schvalovacích procedurách v první polovině února 2017 předpokládáme vyhlášení prvních dvou výzev pro žadatele o nenávratné finanční prostředky z FMP. Na prioritní osu č. 2 Kvalitní životní prostředí (označovanou 6c) a prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b). Předpokládáme možnost předkládaní projektů po dobu dvou měsíců.

V programu INTERREG V-A SK – CZ 2014 – 2020, a tím i ve Fondu malých projektů (FMP), dochází ke změně způsobu hodnocení projektů. Odborné a kvalitativní hodnocení budou provádět externí hodnotitelé. Informujeme tímto potenciální zájemce, aby zvážili svůj zájem o externí hodnocení malých projektů a připravili se na zveřejnění oficiální výzvy výběrového řízení na externí hodnotitele FMP. Podmínky výběru hodnotitelů budou obdobné jako u velkého programu. Výzvu zveřejníme v průběhu ledna 2017. Práce externích hodnotitelů bude honorována.

Vážení přátelé,

aktuální informace zní, Fond mikroprojektů (FMP) programu INTERREG V-A 2014-2020 bude schopen vyhlašovat výzvy nejdříve na konci tohoto roku. Podmínky pro fungování FMP zatím nejsou ze strany řídícího orgánu připraveny. Společným záměrem správců fondu – Regionu Bílé Karpaty a Žilinského samosprávného kraje – je vyhlásit současně první výzvy v obou tematických cílech, tj. 6c Ochrana, využití a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a 11b Institucionální spolupráce. Věříme, že termín prvních výzev budeme moci vyhlásit co nejdříve a stejně tak se budeme snažit Vás o něm v předstihu informovat.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise dne 17.6.2016 schválila Výroční zprávu o průběhu programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 2015.

Výroční zpráva společně se shrnutím pro občany je zveřejněná na stránce programu:
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=264&page=1

Dnes ve středu 1. 6. 2016 jsme na účet obdrželi finanční prostředky na refundaci programu přeshraniční spolupráce OPPS SK – CZ 2007 – 2013. Do konce týdne odešleme finanční prostředky všem dosud nevyplaceným příjemcům z České republiky, na Slovensko za žádost o platbu č. 41. Dosud finančně není vypořádána žádost slovenským příjemců č. 42.

Po měsících nejistot přicházejí pozitivní zprávy od řídícího orgánu programu přeshraniční spolupráce OPPS SK – CZ 2007 – 2013. Řídící orgán odeslal všechny dokumenty k odblokování programu Evropské komisi a mělo by dojít k obnovení výplat. Navíc se slovenská strana rozhodla vyplatit část blokovaných finančních prostředků z vlastních zdrojů. Dle sdělení finančního orgánu programu by mělo v tomto týdnu dojít k vyplacení poloviny blokovaných finančních prostředků na účty příjemců, mj. i Regionu Bílé Karpaty. Do tří dnů po obdržení finančních prostředků na refundaci nákladů vašich projektů je přepošleme na vaše účty.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01-04.

Výzva č. 01 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Uzávěrka přijímání žádostí je 25. 7. 2016.

Výzva č. 02 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Uzávěrka přijímání žádostí je 25. 7. 2016.

Výzva č. 03 je určena pro projekty v oblasti Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. 8. 2016.

Výzva č. 04 je určena pro projekty v oblasti Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. 8. 2016.

Plný text výzev včetně dokumentace naleznete na stránkách http://www.sk-cz.eu/.

Dne 4. 4. 2016 jsme obdrželi od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (dále  jen řídící orgán) odůvodnění pozastavení plateb v rámci programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 z Evropského fondu regionálního rozvoje. Evropská komise svým rozhodnutím ze 7. září 2015 tyto platby pozastavila, protože nebyla ujištěna o zavedení nařízených opatřeních v oblasti řízení a kontroly operačního programu.

Řídící orgán v lednu 2016 vypracoval akční plán opatření řídícího orgánu pro operační program SR – ČR s cílem zavedení účinnějších a efektivnějších systémů řízení a kontroly. Akční plán bude dle sdělení ministerstva plně realizován do 10. dubna 2016. Řídící orgán předložil dne 29. února 2016 auditnímu orgánu první zprávu o plnění stanovených opatření.

Jménem řídícího orgánu Vás tímto žádáme o strpení do doby vydání kladného stanoviska ze strany Evropské komise.

Mimořádný monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce SR – ČR ve středu 16. března projednal stav příprav programu INTERREG V-A pro nové programové období 2014 – 2020 a termíny prvních výzev.

Dohodnuto bylo a slovenský řídící orgán se zavázal vyhlásit první výzvu programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A do 22. dubna 2016 v oblastech 10b, 6c, 6d, 11b. Fond mikroprojektů se rozběhne nejdříve ve druhém pololetí 2016.

Mimořádný monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce SR – ČR ve středu 16. března projednal pozastavení programu pro období 2007 – 2013 ze strany Evropské komise a zejména neproplácení finančních prostředků příjemcům.

Práce řídícího orgánu na odblokování programu jsou důsledné a časově náročné, účastníci jednání se shodli, že nejbližší možný termín odblokování plateb z Bruselu je červen 2016.

Proto česká delegace požádala slovenské partnery, aby projednali možnost proplacení finančních prostředků ze slovenského státního rozpočtu. O výsledku jednání Vás budeme informovat.

Vážení příjemci, finanční prostředky za poslední zrealizované mikroprojekty (ŽoP č. 39 z října 2015) v lednu vyplaceny nebudou. Minulý týden proběhl 11. monitorovací výbor období 2007-2013 pro přeshraniční spolupráci SR-ČR a požádali jsme řídící orgán, aby poskytnul oficiální stanovisko Řídícího orgánu k nastalé výjimečné situaci. Jakmile ho obdržíme, neprodleně Vám jej dáme k dispozici.

Region Bílé Karpaty

Harmonogram činností pro přípravu a zahájení střešního projektu Fond mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 na rok 2016 naleznete ke stažení zde.

RBK oznamuje, že finanční prostředky z Fondu mikroprojektů v roce 2015 vyplaceny nebudou. Evropská komise dosud neprojednala podklady pro odblokování Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013. Stání pokladna SR bude znovu otevřena až koncem ledna 2016. Dokud nebudou tyto dvě podmínky splněny, částky nebudou vyplaceny. Tyto informace jsme 22. 12. 2015 zjistili u našich slovenských partnerů.
Po obdržení finančních prostředků na účet RBK v roce 2016 je neprodleně odešleme příjemcům.

Region Bílé Karpaty informuje všechny příjemce, 40 organizací, kteří ještě nemají vyplacenu refundaci za realizaci mikroprojektu ve Fondů mikroprojektů 2007-2013, že ke dni 14. 12. 2015 byla Regionu Bílé Karpaty schválena říjnová žádost o platbu. Zpravidla do 6-10 dnů poté přichází platba na náš účet. Očekáváme, že ve dnech 22.-23. 2015 Vám budeme zasílat částky za refundaci nákladů. „I kdyby došlo k menšímu zpoždění, myslím, že v tuto chvíli se už dá důvodně odvodit, že letos finanční prostředky klientům vyplatíme“, potvrzuje ředitel RBK Zdenek Mikel.

Ve Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce SR – ČR INTERREG V-A předpokládáme vyhlášení první výzvy ve druhé polovině června 2016. Termín předkládání žádostí do září 2016 a vyhodnocení a rozhodnutí o žádostech do první výzvy před Vánoci 2016.

Platby za mikroprojekty minulého období. V posledních měsících se výrazně zkracuje doba refundace prostředků za jednotlivé vyúčtované mikroprojekty. V roce 2015 jsme již realizovali tři dávky plateb konkrétním příjemcům a 85 z nich jsme proplatili celkem 1.149.481,60 EUR v rámci vyúčtování mikroprojektu. Platby probíhaly v květnu, červenci, září, říjnu. Proplacení poslední várky mikroprojektů, až na dvě výjimky realizované do 31. 5. 2015, očekáváme před letošními Vánocemi. Tzn., že všichni oprávnění příjemci budou mít letos refundovány vynaložené finanční prostředky.

30. 9. 2015 pro Region Bílé Karpaty, správce Fondu mikroprojektů československé přeshraniční spolupráce, skončilo programové období 2007-2013. Jde o formální akt konce smluvního období na správu Fondu mikroprojektů, přesto to znamenalo zásadní zásah do života sdružení. Museli jsme ukončit pracovní poměry s řadou spolupracovníků.

Děkujeme tímto za odvedenou práci a pomoc při správě fondu dlouhodobé dobré duši sekretariátu sdružení Zuzaně Blanarschové. Děkujeme za pomoc při zvládnutí posledního roku správy Fondu mikroprojektů 2007-2013 Ing. Zuzaně Hublarové, Mgr. Petře Zakrevské, pracovní poměr jsme ukončili i s Ing. Annou Hrnčiříkovou, toho času na rodičovské dovolené. Zásadní pomoc v závěrečné fázi kontroly a vyúčtování 17. výzvy fondu nám poskytly i naše spolupracovnice z Brna, „vyučené“ v Regionální rozvojové agentuře Jižní Moravy, Lenka Kudlová, Bc. Hana Šímová a Zuzana Santlerová. Jim, i jejím vedoucím Ing. Lucii Karpíškové a Ing. Vladimíru Gašparovi, řediteli brněnské agentury, stejně jako všem jmenovaným děkujeme za pomoc a práci při rozvoji příhraničních moravských krajů a přejeme vše nejlepší do jejich dalších životních angažmá.

V roce 2015 přeshraniční spolupráci SR-ČR realizovanou RBK podporuje dotací Statutární město Zlín. I díky této dotaci jsme schopni řádně dokončit projekt Fond mikroprojektů 2007-2013, kde jen na české straně hranice je pro neziskové organizace a veřejnou správu k dispozici z Evropského fondu regionálního rozvoje  5,6 mil. EUR.

Správce Fondu mikroprojektů oznamuje příjemcům ze 17. výzvy, že seminář pro příjemce ze 17. výzvy se bude konat v úterý 19. května 2015 v 10.00 v sále kulturního institutu ALTERNATIVA ve Zlíně, ul. Osvoboditelů 3778.