Members SK

MEMBERS OF REGIÓN BIELE KARPATY

  • Energyr, ltd. Nové Mesto nad Váhom
  • LEVAGRI & Co., Inc. Trenčín
  • Matheus`s Kingdom, Civil Association, Podolie
  • The City of Trenčín
  • Microregion MACHNÁČ, Motešice
  • Regional Medical Chamber, Trenčín
  • Regional Association of Towns and Villages of Stredné Považie, Trenčín
  • Microregion Strážovské vrchy, Domaniža
  • The Slovak Chamber of Commerce and Industry, Trenčín regional office
  • Society for sustainable living, branch Biele Karpaty, Trenčín
  • Stoneco, ltd., Prievidza
  • Alexander Dubček University in Trenčín
  • Association of Towns and Villages of Horná Nitra, Prievidza
  • Association of Villages Subregion Pod Bradlom, Brezová pod Bradlom
  • Association of glass industry of the Slovak Republic
  • Pension Pod Bradlom, Civil Association, Košariská
  • Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne