Členové sdružení SK

Región Biele Karpaty je spolu s českým združením Region Bílé Karpaty zakladajúcim členom združenia právnických osôb Euroregión Bílé-Biele Karpaty.

Členovia združenia Región Biele Karpaty:

– LEVAGRI & CO., a.s.

– Mesto Trenčín

– Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia

– Regionálne združenie Vlára-Váh, združenie obcí

– Trenčianska regionálna komora SOPK

– Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

– Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

– Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

– Zduženie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

Zakladajúci členovia združenia k 7.12.1999

Asociácia súkromných stavebných podnikateľov SR

Regionálna lekárska komora Trenčín

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trenčín

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia

Slovenská živnostenská komora

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty

Trenčianska regionálna komora SOPK

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Trenčianska univerzita A. Dubčeka

Trenčianske neformálne združenie