Konference

Slúžia k rozvoju a  posilňovaniu cezhraničného partnerstva. Počas svojej existencie národné združenia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty spoločne zorganizovali nasledovné aktuálne konferencie:

Belušské Slatiny, október 2007
Budúcnosť cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

Trenčianske Teplice, október 2004 Implementácia iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A, C na území ER BBK v období rokov 2004 – 2006

Trenčín, november 2003 VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla

Luhačovice, marec 2003

Vstup ČR a SR do Evropské unie a jeho vliv na rozvoj česko-slovenského příhraničí

Púchov, október 2002 Stratégia rozvoja cezhraničného cestovného ruchu v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty na roky 2002 – 2006

Nimnica, máj 2002 Dlhodobý rozvoj euroregiónov na česko-slovenskej hranici na základe princípu programovania

Spoločná stratégia cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja do roku 2006