O Euroregionu Bílé – Biele Karpaty

Euroregión Bílé-Biele Karpaty je neziskové združenie právnických osôb, zaoberajúce sa cezhraničnou spoluprácou.

Za štrnásť rokov od vzniku Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

Aj keď štrnásť rokov v živote organizácie nie je veľa, je to vhodný čas obzrieť sa späť nielen pre tých, ktorí pri zrode Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty stáli, ale najmä pre tých, ktorí do združenia prišli neskôr, či pre tých, ktorí sa o cezhraničnú spoluprácu na slovensko-českej / česko-slovenskej hranici zaujímajú. Rovnako je dostatočný čas na zhodnotenie naplnenia poslania a stanovených cieľov, s ktorými združenie vzniklo.