Pracovní skupina SR ER BBK

Pracovná skupina Správnej rady Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty je najčastejšie sa stretávajúcim spoločným pracovným orgánom, ktorý pripravuje podklady nielen pre všetky spoločné zasadnutia, ročné i dlhodobé plány činnosti, návrhy na projekty, cezhraničné okrúhle stoly, konferencie, ale aj podklady pre prezentáciu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty navonok, medzinárodnú spoluprácu i spoločné propagačné materiály.

Členovia za RBK SR:

externe D. Lišková a nový manažér sekretariátu RBK

Členovia za RBK ČR:

Ing. Zdeněk Mikel, MBA a Ing. Gabriela Janíková