Pracovní skupiny SPD

  1. programová
  2. ľudský potenciál
  3. cestovný ruch
  4. životné prostredie
  5. základný tím VITRUM PRO FUTURUM