Fond malých projektů 2014-2020

Výzva č. 3

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje:

VÝZVU č. 3/FMP/11b

Dne 6.12.2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 3. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Kód výzvy: 3/FMP/11b

Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 6.12.2018
Datum uzavření: 6.2.2019
Prioritní osa: 3. Rozvoj místních iniciativ
Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Text výzvy naleznete zde.

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložce Ke stažení.

Výzva č. 2

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje:

VÝZVU č. 2/FMP/6c/I, N

Dne 21.11.2018 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 2. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Kód výzvy: 2/FMP/6c/I, N

Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 21.11.2018
Datum uzavření: 25.1.2019
Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Text výzvy naleznete zde.

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložce Ke stažení.

Výzvy č. 1

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/FMP/6c/I, N 

na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí. Text výzvy naleznete zde.

 

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/FMP/11b/N

na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ. Text výzvy naleznete zde.

Přílohy k výzvě naleznete v záložce Ke stažení na boční liště.