Ke stažení

Dokumentace ke 3. výzvě:

Příloha č. 1  výzvy č. 3:

Formulář žádosti 11b. Zde

Příloha č. 2 výzvy č. 3 :

Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci. Zde
ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia. Zde
ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR. Zde
ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR. Zde
ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. Zde
ŽoNFP přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde
ŽoNFP přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde

Příloha č. 3 výzvy č. 3:

Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní. Zde

PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy. Zde
PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. Zde
PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. Zde
Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Zde
Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů. Zde
PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde
PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR Zde
PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR Zde
PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR. Zde

Přílohy PpŽaKU č. III.1-III.11a jsou shodné s 1. výzvou. Ke stažení jsou v části Dokumentace k 1. výzvám.

Příloha č. 4 výzvy č. 3:

Intervenční logika projektu FMP platná pro 3. výzvu pro prioritní osu 6c Zde

Dokumentace ke 2. výzvě:

Příloha č. 1  výzvy č. 2:

Formulář žádosti 6c. Zde

Příloha č. 2 výzvy č. 2 :

Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci. Zde
ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia. Zde
ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR. Zde
ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR. Zde
ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. Zde
ŽoNFP přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde
ŽoNFP přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde

Příloha č. 3 výzvy č. 2:

Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní. Zde

PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy. Zde
PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. Zde
PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. Zde
Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Zde
Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů. Zde
PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde
PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR Zde
PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR Zde
PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR. Zde

Přílohy PpŽaKU č. III.1-III.11a jsou shodné s 1. výzvou. Ke stažení jsou v části Dokumentace k 1. výzvám.

Příloha č. 4 výzvy č. 2:

Intervenční logika projektu FMP platná pro 2. výzvu pro prioritní osu 6c Zde

Prezentace ze seminářů pro žadatele ke 2. a 3 výzvě:

Úvodní informace o FMP 2014-2020. zde.
Představení 2. a 3. výzvy. zde.
Příprava malých projektů.  1. část zde, 2. část zde.
Kontrola a hodnocení předložených žádostí. zde.
Realizace a vyúčtování MP. zde.
Nejčastější chyby. zde.

Dokumentace k 1. výzvám

Příloha č. 1 prvních výzev:

Formulář žádosti 6c. Zde

Formulář žádosti 11b. Zde

Příloha č. 2 prvních výzev:

Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci. Zde
ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia. Zde
ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR. Zde
ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR. Zde
ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. Zde

Příloha č. 3 prvních výzev:

Příručka pro žadatele a konečné uživatele, část pro žadatele. Zde

Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní. Zde

PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy. Zde
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy, verze 1.1 platná od 20. 2. 2018. Zde
PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. Zde
PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. Zde
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP platná od 20. 2. 2018. Zde
PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. Zde
Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Zde
Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů. Zde
PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde
PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný od 1.11.2018 Zde
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný do 31.10.2018 Zde
PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné od 1.11.2018 Zde
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné do 31.10.2018 Zde
PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR. Zde
PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP. (Aktualizováno od 7. 1. 2019) Zde
PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP (Platný do 6. 1. 2019). Zde
PpŽaKU přil. č. III.2a) SDV MP v ČR. Zde (Aktualizováno od 1. 10. 2018)
PpŽaKU příl. č. III.3 Žádost o změnu MP. Zde
PpŽaKU příl. č. III.4a Náležitosti dokladování v ČR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.4b Náležitosti dokladování v SR. Zde
PpŽaKU přil. č. III.5 Publicita projektu. Zde
PpŽaKU přil. č. III.5 Publicita projektu, Aktualizovaná verze 1.1 platná od 8.4.2019. Zde
PpŽaKU příl. č. III.6 Typy a postupy ověřování. Zde
PpŽaKU příl. č. III.6a Zpráva o udržitelnosti. Zde
PpŽaKU příl. č. III.7a) Pracovní výkaz pro KU z ČR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.7b) Pracovný výkaz pre KU zo SR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.8a) Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR.  Zde (Aktualizovaná od 1. 11. 2018)
PpŽaKU příl. č. III.8b) Rekapitulacia mzdovych nakladov pre KÚ zo SR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.9a) Rekapitulace pracovních cest pro KU z ČR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.10a) Zadávání veřejných zakázek pro KU v ČR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.10 b) Verejné obstarávanie pre KÚ zo SR. Zde
PpŽaKU příl. č. III.11a) Propočet režijních nákladů v ČR. Zde

 

Příloha č. 4 prvních výzev:

Intervenční logika projektu FMP platná pro 1. výzvy pro prioritní osy 6c i 11b. Zde

Prezentace ze semináře pro žadatele v Ostravě dne 19. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.
Oprávněné výdaje zde.
Formulář žádosti zde.
Několik dobrých rad zde.
Povinné přílohy zde.
Realizace malého projektu zde.

Prezentace ve formátu 16:9 ze semináře pro žadatele ve Zlíně dne 25. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.
Oprávněné výdaje zde.
Povinné přílohy zde.
Realizace malého projektu zde.

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 zde.

Výsledky ze zasedání RV

Výsledky z 2. zasedání RV pro investiční prioritu 6c najdete zde:

Projekty vyřazené v AO
Schválené projekty
Projekty schválené s podmínkou
Zamítnuté projekty

Výsledky z 2. zasedání RV pro investiční prioritu 11b najdete zde:

Projekty vyřazené v AO
Schválené projekty
Projekty schválené s podmínkou
Zamítnuté projekty

Měsíční Kurz EUR/CZK zde

Loga RBK ke stažení:

Barevné PDF
Barevné JPG
Černobílé PDF
Černobílé JPG

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele ve Zlíně 17. 10. 2018:

Cyklus malého projektu
Změny v průběhu realizace malého projektu
Vyúčtování MP a ZZ
Veřejné zakázky u MP
Propagace a publicita MP
Ověření na místě
Nejčastější chyby