Ke stažení

Příloha č. 1 výzev:

Formulář žádosti 6c. Zde

Formulář žádosti 11b. Zde

 

Příloha č. 2 výzev:

Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci. Zde

ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia. Zde

ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR. Zde

ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR. Zde

ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. Zde

 

Příloha č. 3 výzev:

Příručka pro žadatele a konečné uživatele, část pro žadatele. Zde

Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní. Zde

PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů. Zde

PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy. Zde

PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy, verze 1.1 platná od 20. 2. 2018. Zde

PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů. Zde

PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. Zde

PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. Zde

PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP platná od 20. 2. 2018. Zde

PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. Zde

Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Zde

Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů. Zde

PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde

PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde

PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný od 1.11.2018 Zde

PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný do 31.10.2018 Zde

PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné od 1.11.2018 Zde

PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné do 31.10.2018 Zde

PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP. Zde

PpŽaKU přil. č. III.2a) SDV MP v ČR. Zde (Aktualizováno od 1. 10. 2018)

PpŽaKU příl. č. III.3 Žádost o změnu MP. Zde

PpŽaKU příl. č. III.4a Náležitosti dokladování v ČR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.4b Náležitosti dokladování v SR. Zde

PpŽaKU přil. č. III.5 Publicita projektu. Zde

PpŽaKU příl. č. III.6 Typy a postupy ověřování. Zde

PpŽaKU příl. č. III.6a Zpráva o udržitelnosti. Zde

PpŽaKU příl. č. III.7a) Pracovní výkaz pro KU z ČR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.7b) Pracovný výkaz pre KU zo SR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.8a) Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR.  Zde (Aktualizovaná od 1. 11. 2018)

PpŽaKU příl. č. III.8b) Rekapitulacia mzdovych nakladov pre KÚ zo SR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.9a) Rekapitulace pracovních cest pro KU z ČR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.10a) Zadávání veřejných zakázek pro KU v ČR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.10 b) Verejné obstarávanie pre KÚ zo SR. Zde

PpŽaKU příl. č. III.11a) Propočet režijních nákladů v ČR. Zde

 

Příloha č. 4 výzev:

Intervenční logika projektu FMP platná pro 1. výzvy pro prioritní osy 6c i 11b. Zde

Prezentace ze semináře pro žadatele v Ostravě dne 19. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.

Oprávněné výdaje zde.

Formulář žádosti zde.

Několik dobrých rad zde.

Povinné přílohy zde.

Realizace malého projektu zde.

Prezentace ve formátu 16:9 ze semináře pro žadatele ve Zlíně dne 25. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.

Oprávněné výdaje zde.

Povinné přílohy zde.

Realizace malého projektu zde.

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 zde.

Výsledky ze zasedání RV

Výsledky z 2. zasedání RV pro investiční prioritu 6c najdete zde:

Projekty vyřazené v AO

Schválené projekty

Projekty schválené s podmínkou

Zamítnuté projekty

Výsledky z 2. zasedání RV pro investiční prioritu 11b najdete zde:

Projekty vyřazené v AO

Schválené projekty

Projekty schválené s podmínkou

Zamítnuté projekty

Měsíční Kurz EUR/CZK zde

Loga RBK ke stažení:

Barevné PDF

Barevné JPG

Černobílé PDF

Černobílé JPG

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele ve Zlíně 17. 10. 2018:

Cyklus malého projektu

Změny v průběhu realizace malého projektu

Vyúčtování MP a ZZ

Veřejné zakázky u MP

Propagace a publicita MP

Ověření na místě

Nejčastější chyby