Ke stažení

Příloha č. 1 výzev:

Formulář žádosti 6c. Zde

Formulář žádosti 11b. Zde

 

Příloha č. 2 výzev:

Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci. Zde

ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia. Zde

ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR. Zde

ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR. Zde

ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. Zde

 

Příloha č. 3 výzev:

Příručka pro žadatele a konečné uživatele, část pro žadatele. Zde

Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní. Zde

PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů. Zde

PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy. Zde

PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy, verze 1.1 platná od 20. 2. 2018. Zde

PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů. Zde

PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. Zde

PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. Zde

PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP platná od 20. 2. 2018. Zde

PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. Zde

Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Zde

Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů. Zde

PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Zde

PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. Vzor zde

PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. Vzor zde

PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR. Zde

PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR. Zde

PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR. Zde

PpŽaKU přil. č. III.5 Publicita projektu. Zde

 

Příloha č. 4 výzev:

Intervenční logika projektu FMP platná pro 1. výzvy pro prioritní osy 6c i 11b. Zde

Prezentace ze semináře pro žadatele v Ostravě dne 19. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.

Oprávněné výdaje zde.

Formulář žádosti zde.

Několik dobrých rad zde.

Povinné přílohy zde.

Realizace malého projektu zde.

Prezentace ve formátu 16:9 ze semináře pro žadatele ve Zlíně dne 25. 1. 2018:

Základní informace o FMP 2014-2020 zde.

Oprávněné výdaje zde.

Povinné přílohy zde.

Realizace malého projektu zde.