Výzvy

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/FMP/6c/I, N 

na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí. Text výzvy naleznete zde.

 

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje

VÝZVU č. 1/FMP/11b/N

na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ. Text výzvy naleznete zde.

Přílohy k výzvě naleznete v záložce Ke stažení.